Certifikace ISO 37001:2016

Certifikace ISO 37001:2016

Společnosti skupiny Severočeská voda v dubnu 2022 úspěšně absolvovaly certifikační audit Protikorupčního systému řízení podle normy ISO 37001:2016. Zástupci certifikační autority, společnosti United Registrar of Systems Czech, s.r.o., (URS) jim proto mohli 9. května 2022 předat certifikáty a vyhodnotit celý proces certifikačního auditu.

V dubnu 2023 pak proběhl první dozorový audit, který potvrdil propracovanost protikorupčního systému řízení, jeho srozumitelnou komunikaci a správné nastavení všech procesů. Součástí auditu byl i dohled mezinárodní akreditační agentury The United Kingdom Accreditation Service (UKAS) na postup auditních procesů URS. UKAS ocenil vysokou úroveň protikorupčního programu společností Skupiny Severočeská voda, a to i v rámci celosvětového srovnání.

urs_2

Společnosti skupiny Severočeská voda se trvale snaží vytvářet prostředí, ve kterém jsou odmítány všechny formy korupčního jednání, jsou dodržovány etické zásady a je zdůrazňována ochrana majetku skupiny. Certifikace tedy nebyla zahájením, ale potvrzením dlouholeté praxe. Ta se nyní, po ukončení transformačního procesu severočeského vodárenství, dočkala oficiálního potvrzení a standardizace podle mezinárodně uznávaných parametrů.

„Audit potvrdil to, že skupině Severočeská voda a jejím společnostem se podařilo nastavit efektivní a prakticky fungující protikorupční program. Jeho principy a zásady jsou srozumitelné všem pracovníkům i třetím osobám. Vedení společností a další manažeři mají za úkol udržovat protikorupční systém životaschopný, jednotlivé procesy přizpůsobovat a vylepšovat tak, aby jeho vysoký standard zůstal zachován,“ doplňuje předseda představenstva SVS a SčVK Tomáš Indra.

Certifikát ISO 37001: 2016 CZ

Certifikát ISO 37001: 2016 CZ

436,8 kB | PDF | Zobrazit | Stáhnout

Certifikát včetně přílohy - česká verze

Certifikát ISO 37001: 2016 ENG

Certifikát ISO 37001: 2016 ENG

448,5 kB | PDF | Zobrazit | Stáhnout

Certifikát včetně přílohy - anglická verze

Důležité kontakty

Zákaznická linka:
601 267 267 / 840 111 111

kontaktní e-mail:
info@scservisni.cz

O společnosti

Společnost poskytuje servis pro Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Sídlo společnosti:
Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice

Kariéra

Aktuální nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Staňte se členem našeho týmu.