Compliance

Compliance

Společnost Severočeská servisní a.s. se snaží zajistit „soulad s pravidly“, která na ni dopadají, ať už se jedná o pravidla externí (zákony), nebo interní (vnitřní předpisy). Těmito pravidly se pak řídí společnost jako celek, její zaměstnanci, včetně vedení, a osoby jednající jejím jménem.

Důležité kontakty

Zákaznická linka:
601 267 267 / 840 111 111

kontaktní e-mail:
info@scservisni.cz

O společnosti

Společnost poskytuje servis pro Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Sídlo společnosti:
Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice

Kariéra

Aktuální nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Staňte se členem našeho týmu.