Rok 2019

Rok 2019

Počet zaměstnanců (k 31. 12. 2019): 1 383

Poskytování servisu v rámci výroby pitné vody 2019
Délka vodovodní sítě v km 9 125
Počet vodovodních přípojek 203 055
Délka vodovodních přípojek v km 2 030
Počet čerpacích stanic 266
Počet vodojemů 986
Počet úpraven vod 62

Opraveno

Poskytování servisu v rámci odvádění odpadních vod 2019
Délka kanalizační sítě v km 4 097
Počet kanalizačních přípojek 123 336
Délka kanalizačních přípojek v km 1 233
Počet čerpacích stanic 565
Počet čistíren odpadních vod 200

Důležité kontakty

Zákaznická linka:
601 267 267 / 840 111 111

kontaktní e-mail:
info@scservisni.cz

O společnosti

Společnost poskytuje servis pro Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Sídlo společnosti:
Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice

Kariéra

Aktuální nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Staňte se členem našeho týmu.