Projekty EU

Projekty EU

opz_eu

Projekt
Vzdělávání zaměstnanců SčS a partnerů CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013655 je spolufinancován z ESF prostřednictvím OPZ a ze státního rozpočtu ČR.

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a klíčových kompetencí zaměstnanců Severočeské servisní a.s.

Projekt
Podpora zaměstnanosti prostřednictvím cíleného programu ANTIVIRUS A, registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/20_138/0999999.
Příspěvek byl hrazen z evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu.

Cílem projektu je zmírnění negativních dopadů celosvětového šíření onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 na zaměstnanost v České republice.

Důležité kontakty

Zákaznická linka:
601 267 267 / 840 111 111

kontaktní e-mail:
info@scservisni.cz

O společnosti

Společnost poskytuje servis pro Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Sídlo společnosti:
Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice

Kariéra

Aktuální nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Staňte se členem našeho týmu.