Rok 2020

Rok 2020

Počet zaměstnanců (k 31. 12. 2020): 1 394

Poskytování servisu v rámci výroby pitné vody 2020
Délka vodovodní sítě v km 9 135
Počet vodovodních přípojek 202 472
Délka vodovodních přípojek v km 2 025
Počet čerpacích stanic 267
Počet vodojemů 972
Počet úpraven vod 64

Oprava potrubí pitné vody

Poskytování servisu v rámci odvádění odpadních vod 2020
Délka kanalizační sítě v km 4 117
Počet kanalizačních přípojek 123 184
Délka kanalizačních přípojek v km 1 232
Počet čerpacích stanic 577
Počet čistíren odpadních vod 197

Důležité kontakty

Zákaznická linka:
601 267 267 / 840 111 111

kontaktní e-mail:
info@scservisni.cz

O společnosti

Společnost poskytuje servis pro Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Sídlo společnosti:
Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice

Kariéra

Aktuální nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Staňte se členem našeho týmu.