Revize kanalizací kamerovými vozy

Revize kanalizací kamerovými vozy

Nabízíme:
- zjišťování stavebně technického stavu kanalizace a areálové kanalizace televizní kamerou profilů od DN 200 do DN 1200 včetně dočištění před prohlídkou tlakovou vodou
- zaměřování závad na kanalizaci od DN 200
- zaměřování osazených odboček pro přípojky na řadech od DN 200
- vyhledávání průběhu kanalizace
- vyhodnocení prohlídek televizním inspekčním systémem včetně snímků z videozáznamu

Kontrola je prováděna televizním kontrolním systémem s barevnou snímací kamerou, záznam prohlídky je možné provádět od profilu DN 200 mm do profilu DN 1200.

Revize se provádějí na základě objednávky, ve které je třeba uvést rozsah požadovaných prací, profil, materiál a délku potrubí, popř. další doplňující informace a telefonický nebo e-mailový kontakt pro dohodnutí termínu.

Kontakt:

telefonicky: zákaznická linka 601 267 267 nebo 840 111 111
písemně: Severočeská servisní a.s., Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice
e-mail: info@scservisni.cz

Důležité kontakty

Zákaznická linka:
601 267 267 / 840 111 111

kontaktní e-mail:
info@scservisni.cz

O společnosti

Společnost poskytuje servis pro Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Sídlo společnosti:
Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice

Kariéra

Aktuální nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Staňte se členem našeho týmu.