Rok 2022

Rok 2022

Počet zaměstnanců (k 31. 12. 2022): 1 276

Poskytování servisu v rámci výroby pitné vody 2022
Délka vodovodní sítě v km 9 208
Počet vodovodních přípojek 206 145
Délka vodovodních přípojek v km 2 061
Počet čerpacích stanic 255
Počet vodojemů 954
Počet úpraven vod 68

Kontrrola pameniště_2

Poskytování servisu v rámci odvádění odpadních vod 2022
Délka kanalizační sítě v km 4 161
Počet kanalizačních přípojek 126 064
Délka kanalizačních přípojek v km 1 261
Počet čerpacích stanic 595
Počet čistíren odpadních vod 202

Důležité kontakty

Zákaznická linka:
601 267 267 / 840 111 111

kontaktní e-mail:
info@scservisni.cz

O společnosti

Společnost poskytuje servis pro Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Sídlo společnosti:
Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice

Kariéra

Aktuální nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Staňte se členem našeho týmu.