Rok 2021

Rok 2021

Počet zaměstnanců (k 31. 12. 2021): 1 398

Poskytování servisu v rámci výroby pitné vody 2021
Délka vodovodní sítě v km 9 156
Počet vodovodních přípojek 203 223
Délka vodovodních přípojek v km 2 032
Počet čerpacích stanic 253
Počet vodojemů 960
Počet úpraven vod 64

Oprava

Poskytování servisu v rámci odvádění odpadních vod 2021
Délka kanalizační sítě v km 4 130
Počet kanalizačních přípojek 123 555
Délka kanalizačních přípojek v km 1 235
Počet čerpacích stanic 587
Počet čistíren odpadních vod 199

Důležité kontakty

Zákaznická linka:
601 267 267 / 840 111 111

kontaktní e-mail:
info@scservisni.cz

O společnosti

Společnost poskytuje servis pro Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Sídlo společnosti:
Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice

Kariéra

Aktuální nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Staňte se členem našeho týmu.