Společnost

Společnost

Název: Severočeská servisní a.s.
Sídlo společnosti: Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice
IČO: 051 75 917

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2659

Společnost Severočeská servisní a.s. byla zřízena, aby prováděla pro společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SČVK) servis vodohospodářského zařízení na území, které je vymezeno regionální působností společnosti Severočeská vodárenská společnost, a.s. (SVS).

Poslání společnosti:

Poskytování kvalitního servisu pro provozní společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SČVK) tak, aby nebyl ohrožen kredit společnosti SČVK.

Cíle společnosti:

  • naplňování strategických cílů rozvoje vodohospodářství v regionu,
  • poskytování kvalitních vodohospodářských služeb v daném regionu tak, aby v oblasti dodávky pitné vody, odkanalizování a čištění odpadních vod byla zajištěna odpovídající kvalita života spotřebitelů,
  • zajišťování odpovědného vztahu k životnímu prostředí, dodržování zákonných požadavků v oblasti BOZP a PO, aktivní předcházení úrazům a poškození zdraví zaměstnanců a veřejnosti.

K tomu společnost:

  • odpovědně využívá vlastní i pronajatý majetek a stará se o něj s péčí řádného hospodáře,
  • vede veškerou evidenci a výkaznictví v souladu s požadavky legislativy, ostatních orgánů a organizací.

Důležité kontakty

Zákaznická linka:
601 267 267 / 840 111 111

kontaktní e-mail:
info@scservisni.cz

O společnosti

Společnost poskytuje servis pro Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Sídlo společnosti:
Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice

Kariéra

Aktuální nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Staňte se členem našeho týmu.