Provoz společnosti v nouzovém režimu

Provoz společnosti v nouzovém režimu

Provoz společnosti v nouzovém režimu
16. března 2020

Spustili jsme nouzový režim fungování společnosti s cílem zajistit stabilní poskytování servisních služeb při zachování bezpečnosti zaměstnanců.

V návaznosti na vydání mimořádných opatření vlády a vyhlášení nouzového stavu pro Českou republiku jsme přistoupili k nastavení nouzového režimu v rámci fungování zaměstnanců společností, jehož cílem je zajistit plynulou dodávku pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod při zachování bezpečnosti všech zaměstnanců.

Všechny základní činnosti společností jsou si nastaveny tak, abychom minimalizovali kontakt zaměstnanců se zákazníky a zároveň i mezi sebou. Jen tak můžeme snížit riziko uvalení karantény na větší skupinu zaměstnanců a předcházet možnosti zavlečení nákazy. Našim cílem je dodržet plynulé zásobování a zároveň chránit zdraví našich zaměstnanců.

Prioritou je zajištění dodávky kvalitní pitné vody, která odpovídá ve všech parametrech předepsané legislativě. Zaměstnanci obsluhující úpravny vod a čistírny odpadních vod, pracují ve střídavém směnném režimu tak, aby byl minimalizován jejich osobní kontakt. Nastavili jsme systém "náhradníků" v případě, že by došlo k nakažení některého ze zaměstnanců. I nadále bude probíhat kontrola kvality vody. Vzorkaři budou provádět odběry vzorků na úpravnách vody, vodojemech, minimalizovat budeme odběry přímo v domácnostech u zákazníka. V laboratořích budou i nadále prováděny analýzy pitných i odpadních vod.

Důležité kontakty

Zákaznická linka:
601 267 267 / 840 111 111

kontaktní e-mail:
info@scservisni.cz

O společnosti

Společnost poskytuje servis pro Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Sídlo společnosti:
Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice

Kariéra

Aktuální nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Staňte se členem našeho týmu.